Skip to main content Skip to footer

Keurmerken

Kwaliteit

Fitrum garandeert kwaliteit en mag de volgende keurmerken voeren:

We hebben onze diensten en producten laten keuren door diverse onafhankelijke instanties en kunnen onderstaande keurmerken voeren op al onze producten.Ā 

PEFC

Het internationale, onafhankelijkeĀ PEFC-keurmerk (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)Ā verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.

Komo

Als een product, bouwproces of dienst voor de bouw- en infrasector is voorzien van het KOMO-keurmerk, dan staat de kwaliteit direct vast. En voldoet het aan alle private kwaliteitseisen, maar Ć³Ć³k aan alle wet- en regelgeving. Inclusief die van de aanstaande nieuwe bouwwetgevingĀ 

Politie Keurmerk Veilig Wonen

Een woning met hetĀ Politiekeurmerk Veilig WonenĀ (PKVW) voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid.

SKH

Met het SKH Kwaliteitskeurmerk toont u aan steeds te voldoen aan de vastgelegde (prestatie)eisen, omdat deze objectief zijn getoetst. En steeds opnieuw worden gecontroleerd door een deskundige, onafhankelijke en derde partij, te weten SKH.

SHR

Fabrikanten die bij SHR laten testen tonen met het SHR Tested Quality-keurmerk eenvoudig aan dat zij een getest kwaliteitsproduct leveren. En bijvoorbeeld minstens voldoen aan in wet- en regelgeving voorgeschreven criteria.

FSC

Een FSC Chain of Custody garandeert de scheiding van FSC-gecertificeerd hout, houtproducten en papier in een handelsketen vanaf de stronk in het bos tot en met het eindproduct.Ā 

Contact

Wil je meer weten over de voordelen van Fitrum?

Wij vertellen je er graag meer over